Individuele begeleiding

De Letterie biedt schrijfcoaching aan voor auteurs van fictie, non-fictie, poëzie, scripties en thesissen. Een individueel traject start altijd met een intakegesprek van een tweetal uur. Vooraf bezorg je een tekst van maximum vier pagina’s, die we tijdens de kennismaking bespreken. We bekijken je concept, schrijfstijl en formuleren duidelijk wat je precies verwacht van de begeleiding. Op basis van dit gesprek bieden we je een van onze vier vormen van schrijfcoaching aan:

 

1. Redactionele begeleiding

Je hebt een tekst af, maar je hebt inhoudelijke vragen of je voelt dat je tekst nog redactie nodig heeft? We geven redactioneel en inhoudelijk advies aan auteurs die een tekst willen (laten) redigeren.

2. Maandelijkse coaching

Je hebt het schrijven onder de knie en je werkt zelfstandig aan je project. Een keer per maand spreken we af voor een feedbackgesprek van een tweetal uur. We bespreken concrete stukken tekst of specifieke vragen waarmee je worstelt.

3. Intensieve begeleiding

Je hebt een schrijfplan, maar je kunt hulp gebruiken bij het uitwerken van het idee, de structuur en de indeling, de informatieverwerking, het uitwerken van het plot, …

4. Meeschrijven

Je hebt een verhaal in je hoofd, maar je wilt graag dat wij dat voor jou vertalen in een vlotte, leesbare tekst. Wij luisteren naar jouw verhaal of boodschap en wij zetten gesproken woord om in tekst.

PRAKTISCH

De coaching kan live of online. Om ons optimaal te kunnen voorbereiden, ontvangen we je tekst graag een week voor het intakegesprek.

TARIEVEN

Een intakegesprek, inclusief feedback op je doorgestuurde fragment, kost 60€. De coaching gebeurt aan 60€ per uur, zowel voor de voorbereiding als de voor de gesprekken.

Voor intensieve begeleiding en meeschrijven wordt een offerte gemaakt voor het totaalpakket.

Onze schrijfbegeleiders

Lies Poignie

Lies Poignie is theaterwetenschapper en rolde al snel het boekenvak in als uitgever in de educatieve of non-fictiecontext, waar ze intussen meer dan 15 jaar ervaring opbouwde. Daarnaast werkt ze als programmator voor FAAR, het non-fictieboekenfestival in Oostende en geeft ze als ghostwriter woorden aan de expertise van anderen.

Heleen Debruyne

Heleen Debruyne (1988) studeerde geschiedenis en journalistiek. Ze werkt bij Radio Klara en schrijft voor onder andere deBuren over kunst en cultuur. Daarnaast onderzoekt ze graag vleselijkheden in Vuile Lakens , een podcast over seks en lichaam die ze samen met Anaïs Van Ertvelde maakt. De plantrekkers is haar romandebuut en verscheen in het voorjaar van 2016.

In 2016 verscheen het boek Vuile lakens. Een hedendaagse visie op seksualiteit , waarin ze samen met Anaïs Van Ertvelde blootlegt dat 'seksuele vrijheid' een illusie is. In 2021 verscheen De huisvriend , een beklemmende, persoonlijke vertelling over familiegeheimen en hun nawerking.

Sofie Vandamme

Ik ben de oprichter en bezielster van De Letterie vzw. Daarnaast ben ik als schrijfdocent en onderzoeker verbonden aan het KASK. In het kader van mijn onderzoek ben ik net begonnen aan een boek over kunst en kwetsbaarheid.  

Lezen en schrijven hangen voor mij onvoorwaardelijk samen. Ik pretendeer nooit dat ik iemand kan leren schrijven. Ik kan wel helpen zoeken naar de woorden, de zinnen of het ritme om 'op verhaal te komen'.  

T├╝lin Erkan

Tülin Erkan is schrijver, freelance redacteur en copywriter. Ze groeide op in een meertalig nest. In haar debuut Honingeter onderzoekt ze de frictie tussen moedertaal en vaderland. Met zorg en aandacht voor detail buigt ze zich over allerhande teksten.

Sandrine Verstraete

Sandrine Verstraete is lezer, schrijfster en werkt als redactrice en manuscriptbegeleidster bij uitgeverij het balanseer. Sinds 2023 werkt ze op regelmatige basis samen met De Letterie, onder meer als jurylid en schrijfcoach voor de VLOED-residentie. 

Sandrine heeft een brede achtergrond in literatuur, rechten en performancekunst. Al deze opleidingen en ervaringen hebben bijgedragen tot hoe ze taal en tekst vanuit meerdere invalshoeken benadert. Ze kan bovendien in verschillende stadia van het creatieve proces – van uitwerking van een concept tot vormgeving – meedenken en alternatieven suggereren, maar ook een 'afstandelijkere' eindredactie uitvoeren. 

In haar eigen werk focust ze op poëzie en poëtisch proza. Als coach en redactrice denkt Sandrine liever over genres heen en werkte ze reeds aan zeer uiteenlopende teksten mee, van poëzie over roman en kortverhalen tot essay. De focus ligt daarbij in eerste instantie op de materialiteit van de taal zelf, op het aanvoelen wat de auteur wil of zoekt met een tekst en hoe die dat in taal kan vormgeven. Verder vindt Sandrine het essentieel om mee te denken en te zoeken met de auteur wat hun tekst vraagt om tot meerlagig literair werk uit te kunnen groeien. Vanuit haar eigen schrijfpraktijk weet ze bovendien hoe grillig en onvoorspelbaar een schrijfproces kan verlopen en dat het belangrijk is erover te waken dat ook dit aspect van het schrijven voldoende ruimte krijgt.