Siska van Daele

literatuur

 

Ik ben Siska van Daele, linguïste, onderzoeker in de pedagogiek en mede-oprichter van Letterveld, een lossig-vast collectief uit Antwerpen dat samenschrijfmomenten en literaire carroussels organiseert. Als schrijver en onderzoeker ben ik gefascineerd door het sociale weefsel in een stad en ga ik op zoek naar meerstemmigheid. Ik schrijf artikels, digital stories en kortverhalen. Momenteel werk ik aan een novelle over de schuurplekken die een langgerekt rouwproces achterlaat.

Het project van Siska van Daele

'Roerloos, een novelle over levend verlies'

Tijdens haar residentie in de Letterie werkt Siska aan haar debuut met de werktitel ‘Roerloos’, een autofictieve tekst die verschillende perspectieven in een zorgsituatie onderzoekt. Het verhaal wil de vervreemding van de zorg voor een dementerende ouder oproepen en de kracht van wat overblijft tonen. Roerloos beschrijft wat er gebeurt wanneer de taal verdwijnt, het leven afbreekt, een perspectief verschuift en de tijd vloeibaar wordt. Het is een ode aan meerstemmigheid. 

 

‘Brieven aan Oostende’ 

Als Letterist wil Siska de sociale functie van literatuur verder onderzoeken. Ze gaat daarvoor in gesprek met de oudere bewoners van de stad. Tijdens het project ‘Brieven aan Oostende’ schrijft ze samen met de bewoners van woonzorgcentra verhalen over het Oostende van vroeger en nu, over isolatie, je thuisvoelen, verbinding zoeken en de publieke ruimte.  

‘Brieven aan Oostende’ bestaat uit verschillende fasen die elkaar voeden en later ook nieuwe cycli mogelijk maken. Tijdens de eerste fase staat een samenwerking met woonzorgcentrum Lacourt en het project ‘Beter in’t Westerkwartier’ centraal. Enkele bewoners nemen deel aan een co-creatief narratief proces over leven en wonen in Oostende. Siska gaat op bezoek in Lacourt, organiseert voorleesmomenten en performances met andere Letteristen, verzamelt foto’s, handgeschreven of getypte teksten en notities over plekken die de bewoners betekenisvol vinden, binnen en buiten het woonzorgcentrum. 

Siska praat met bewoner Eliane

Heleen leest voor op het terras

Twiggy leest voor en geeft een performance  over wachten

Op basis van de verhalen assembleert Siska samen met de bewoners enkele mooi vormgegeven ‘Brieven aan Oostende’. Die brieven worden in de nieuwsbrieven van het woonzorgcentrum opgenomen en verspreid via verschillende sociale en culturele partners. Op de achterkant van elke brief kan de briefontvanger een antwoord formuleren en dat terugbezorgen aan cultuurcentrum De Grote Post. 

In een tweede fase worden de brieven opgenomen in een reizende overzichtstentoonstelling ‘Thuis-gekomen’ die de Letteristen in samenwerking met de stad Oostende creëren. Die tentoonstelling opent op 28 juni in woonzorgcentrum Lacourt. Van daaruit zal ze naar verschillende plekken in het Westerkwartier en verder in Oostende reizen. 

In een derde fase geven de brieven input aan de twee panelgesprekkken over je thuisvoelen en ouder worden die vzw Blinkout op Theater aan Zee organiseert. Deze panelgesprekken  vormen het eindpunt van de eerste cyclus een geven input aan een nieuwe invalshoek over ouder worden en zorg opnemen. 

 

Siska van Daele op ‘Chambre d’O’, op ‘Ampersand’ in Gent en op ‘Fringes’ in Antwerpen.