Schrijversresidenties

Ongestoord werken aan je schrijfproject in een inspirerende omgeving in het machtige Oostende? De Letterie biedt je de juiste omkadering om gefocust vooruitgang te boeken met je manuscript.

Meer info volgt!