Schrijversresidenties

Ongestoord werken aan je schrijfproject in een inspirerende omgeving in het machtige Oostende? De Letterie biedt je de juiste omkadering om gefocust vooruitgang te boeken met je manuscript. Je kan schrijven 27 hoog in de wolken met zeezicht, al dan niet met individuele coaching. info en tarieven: mailtje naar deletterie@gmail.com